Genomförande av övningar​ - Partsrådet Genomförande av övningar​ – Partsrådet

Genomförande av övningar​

Det finns många sätt att genomföra övningarna på. Ha gärna papper och pennor redo för anteckningar, och skriv gärna ut de färdiga arbetsbladen till övningarna. Om ni är flera mindre grupper, skriv gärna ut fler exemplar så att varje grupp kan få minst ett exemplar vardera. ​

Dokumentation av gruppdiskussioner ​

Ett alternativ till att använda de färdiga arbetsbladen är att anteckna diskussionerna i ett separat dokument direkt i en dator, exempelvis i ett delat Excel-dokument som gruppen sedan kan spara och arbeta vidare med.​

Arbetsblad till övningarna (PP)

Arbetsblad till övningarna (PDF)