Mer material

Fördjupningsmaterial​

I slutet av utbildningen återfinns fördjupande samtalsövningar. Dessa är tänkta att ge stöd för att i arbetsgrupper prata om vad ni gör för att återhämta er, hur ni reagerar på stress samt hur ni ska agera om ni uppmärksammar någon som mår dåligt av stressrelaterade orsaker.​

​Gå gärna igenom dessa övningar tillsammans efter att ni har tagit del av workshoppens material och övningar. Dessa tar olika lång tid beroende på hur många ni är och hur djupt ni vill gå i övningarna, avsätt tid efter gruppstorlek och ambitionsnivå.​

Bakgrundsmaterial​

Fånga tidiga tecken finns även som avropningsbar workshoptjänst. Om du vill ta del av workshopsmaterialet som används för den avropningsbara tjänsten Fånga tidiga tecken kan du öppna dokumentet nedan. Du kan även dela materialet med deltagarna för att erbjuda dem möjligheten att läsa igenom den teori som presenteras i respektive video, men det går lika bra att genomföra utbildningen utan att dela workshopmaterialet. ​

Öppna: Workshopmaterial Fånga tidiga tecken (pdf)