Samskapat utvecklingsarbete

I denna tjänst får du lära dig en metod som utvecklar förutsättningarna för friska och engagerade arbetsplatser samtidigt som man lär tillsammans av gemensamma erfarenheter. Metoden fördjupar deltagarnas förståelse för hur arbetsplatsen fungerar och skapar ett bredare engagemang för dess utveckling.

En introduktion till Samskapat Utvecklingsarbete