Archive

bar

Avslutning

Analys- och diskussionsuppgift​

Video: Hur kan en egen strategi utvecklas för kollektiv förmåga?

Hur kan en egen strategi utvecklas för kollektiv förmåga?​

Lektion 7 – Strategi för kollektiv intelligens​

Analys- och diskussionsuppgift​

Video: Varför blir organisationer ointelligenta?

Varför blir organisationer ointelligenta?​

Video: Hur påverkar en organisations styr- och ledningssystem förmågan till lokal intelligens?

Hur påverkar en organisations styr- och ledningssystem förmågan till lokal intelligens?​