Archive

bar

Video: Hur ser du kvalitet i samarbete?

Hur ser du kvalitet i samarbete?​

Lektion 3 – Att bedöma samarbetskvalitet​

Analys- och diskussionsuppgift​

Video: Hur uppstår kunskapsintegration i samarbeten?

Hur uppstår kunskapsintegration i samarbeten?​

Video: Organisationen – Ett myller av liv och samarbeten

Organisationen – Ett myller av liv och samarbeten​

Lektion 2 – Organisationer som mikrosystem​

Analys- och diskussionsuppgift​