Archive

bar

Video: Varför behövs en strategi för kollektiv förmåga?

Varför behövs en strategi för kollektiv förmåga?​

Video: Varför samarbeten i team blir organisationens viktigaste resurs?

Varför blir samarbeten organisationens viktigaste resurs?​

Lektion 1 – Introduktion​

Föreläsningsserien om Kollektiv förmåga