Archive

bar

Lektion 6 – Styr- och ledningssystem​

Analys- och diskussionsuppgift​

Video: Vad kan chefer och medarbetare göra för att främja arbetsrelaterad hälsa?

Vad kan chefer och medarbetare göra för att främja arbetsrelaterad hälsa?​

Video: Vilken roll spelar samarbete för arbetsmiljön, stress och välmående?

Vilken roll spelar samarbete för arbetsmiljö, stress och välmående?​

Video: Vad är stress och hur uppstår det?

Vad är stress och hur uppstår det?​

Lektion 5 – Medarbetarskap och hälsa​

Analys- och diskussionsuppgift​