Analys- och diskussionsuppgift​

  • Inventera era styr- och ledningssystem.​