Samhällsapparaten

Vi kliver nu in i ett rum som vi har valt att kalla Samhällsapparaten (och framtiden).

Syftet med rummet är att belysa den svenska modellen med en samhällsapparat där parternas roller har varit avgörande för arbetslivets utveckling framåt. Detta görs genom att göra samverkande parters roller tydligare och deras utmaningar begripligare, samt genom att lyfta blicken och flytta fokus till diskussioner om er myndighet framåt i tiden.