Övning: Var befinner sig er myndighet om 20 år?

Syftet med övningen är att tänka 20 år framåt och släppa alla tankar på hur det är idag – detta för att komma åt en visionär bild av den egna arbetsplatsen. Var hamnar ni då? I hopp eller dystopi? Vad handlar det om? Hur kan ni börja ta er mot målet ni önskar? 

Diskussionsövning: 10–15 minuter.

Så här gör ni:

  1. Du som leder workshoppen läser högt ur det bifogade dokumentet Framtiden. Det gör inget om deltagarna ser texten.
  2. Diskutera frågorna som läses upp. Avsätt 10 minuter.