Övning 3: Gå in för landning

Ni har nu följt varandra på en resa genom arbetslivet från förr, fram till idag. Den här övningen syftar till att gå in för landning i nuet, innan vi går vidare till nästa rum. Genom att alla har fått komma till tals för att dela sina individuella berättelser har ni satt ord på och uppmärksammat gruppen på de narrativ som finns i organisationen och som alla är bärare av. Berättelser som uttalas och som vi öppnar upp för kan skapa insikter och möjligheter i förändringsarbetet nu och framåt.

Diskussionsövning: 5-10 minuter.

Så här gör ni:

Diskutera följande:

  • Vad tänker ni kring det ni nu har hört?
  • Vad tänker ni om de förändringar som skett under denna tid? Hur kan ni ta vara på all den förändringserfarenhet som finns utifrån det ni har varit med om som grupp?