Dela med din grupp

Du är nu redo för nästa steg — att dela med din grupp. Kom ihåg frågorna:

1. Beskriv en stressande eller smärtsam situation där du varken kunde se problemet eller möjliga lösningar tydligt.

2. Om du hade kunnat närma dig det problemet då på det här strukturerade sättet, hur skulle du ha agerat annorlunda?

Under gruppdelningen:
Vid gruppdelningen behöver du ha tillgång till dina individuella reflektioner som svarar på  frågorna ovan. Vid gruppdelningen behöver ni också ha tillgång till faciliteringsguiden, som ni sedan följer under gruppdelningen. Faciliteringsguiden kan laddas ned och om önskvärt skrivas ut. Det är samma faciliteringsguide till samtliga gruppdelningssessioner. Det räcker att en i gruppen har med sig faciliteringsguiden per tillfälle.

Faciliteringsguide (PDF)

Till Startssidan