Övning 2: Det omöjliga porträttet

Syftet med denna övning är att skapa medvetenhet om hur det känns när det inte går att göra ”rätt” och vikten av att tillåta sig själv och andra att prova – kanske med rädsla för att göra fel. Vad händer när vi släpper kontrollen?

Gruppövning: 15 minuter.

Så här gör ni:

  1. Varje deltagare behöver ett par tomma pappersark, en penna och en clipboard (eller annat hårt underlag).
  2. Dela upp er i par och sätt er sedan mitt emot varandra.
  3. Ni ska nu rita av personen som sitter mitt emot er under endast en minut – utan att titta ned på pappret.
  4. När tiden har gått: Varsågoda att dela era porträtt med varandra!

Övningen fortsätter på nästa sida.