Övning 1: Synen på kompetens, fortsättning 2

Så här gör ni:

Dela med er av era ”vid-sidan-av-kompetenser” som en början på en kompetensinventering på arbetsplatsen. Denna kan ni ha till hands när ni står inför förändringar och nya uppgifter som ska lösas. Dela först med dig av dina reflektioner till en annan person och lyft sedan frågan till storgrupp.

Avsätt 10 minuter.