Övning 2: Det omöjliga porträttet, fortsättning

Så här gör ni:

Diskutera frågorna i helgrupp för att samla upp era tankar. Avsätt 10 minuter.

  • Varför gjorde ni denna övning? (Den kan kännas lite olustigt för de flesta, men situationen innebär samtidigt att alla kommer att teckna lika ”dåliga” porträtt, och tidsbegränsningen gör att man inte hinner tänka och känna efter så mycket.)
  • Vilken typ av kultur eller arbetsmiljö behövs för att främja att vi vågar prova utan rädsla för att göra ”fel”, där felet eller misstagen kan ses som möjligt lärande?
  • Hur kan vi skapa och främja en tillåtande och förlåtande kultur?