Övning 1: Synen på kompetens

Syftet med denna individuella övning är att bredda synen på kompetens. Genom att identifiera och lyfta fram förmågor och egenskaper som utvecklas utanför arbetsplatsen påminns du om kompetens du inte alltid medvetet reflekterar över i det dagliga arbetet. Många av dessa kompetenser kan göra stor nytta inte minst under olika typer av förändringar.

Individuell reflektionsövning: 15 minuter.

Övningen fortsätter på nästa sida.