Övning 1: Synen på kompetens, fortsättning

Så här gör du:

Fundera en stund individuellt kring vad du gillar att göra när du är ledig och när du kopplar av utanför jobbet. Utgå ifrån frågorna nedan.

Avsätt 5 minuter.

  • Vad utvecklas hos dig genom dessa aktiviteter? 
  • Har du någon gång varit med om att en arbetsledare eller kollega frågat dig om hur du skulle kunna ta tillvara någon av de förmågor du har och använder i ditt liv utanför arbetet, till något som skulle behöva utvecklas på ditt jobb?
  • Hur tar ni med andra ord tillvara på ALL kompetens hos er?

Övningen fortsätter på nästa sida.