Hur sker lärande?

När vi talar om kompetens är det lätt att fokusera på det vi lärt oss i skolan, specifika kurser vi har gått och det som står i vårt CV. Nu vill vi uppmärksamma er på bredden i kompetenser och lärande. 

Lärande handlar om så många olika saker som sker genom hela vårt liv. Många kan behöva se över både sin egen och andras kompetens för att matcha framtidens behov och att lärandet blir extra viktigt i en föränderlig tid. Dessutom kräver rörligheten i arbetslivet och att kunna arbeta längre upp i åren också ett bredare perspektiv på kompetens. Ska jag vilja, orka och kunna arbeta längre – vad kan jag då bistå med?