Övning 1: Kreativitet och innovation

Syftet med övningen är att sätta ord på er kreativitet och innovation i er arbetsvardag. På detta sätt kan vi bredda synen på innovation och se att det inte bara handlar om teknisk utveckling utan också behovet av nytänkande gällande arbetssätt m.m. Här lyfter vi tillsammans kreativitetens betydelse för människors möjliga motivation i ett lägre arbetsliv.

Övningen börjar på nästa sida.