Övning 1: Kreativitet och innovation, fortsättning

1. Diskutera frågorna nedan i grupper om 2–3 personer. Avsätt 5 minuter.

  • Vad är och betyder innovation och kreativitet för dig (i er myndighetsvärld/vardag)?
  • Inom vilka områden skulle du/ni behöva vara mer kreativa och innovativa?
  1. Lyft samtalet till storgrupp. Avsätt 5 minuter. Dela med er av era reflektioner och nyfunna insikter.