Innovation för ett hållbart arbetsliv

Innovationsförmågan på arbetsplatser är beroende av en tillåtande kultur som uppmuntrar medarbetare att testa, göra fel, lära av misstag och försöka igen. Men också av en fysisk miljö som stimulerar nytänkande.  

Synen på innovationer behöver vidgas till att inkludera frågor om förutsättningar för ett hållbart arbetsliv på våra arbetsplatser. Likaså behöver vi utveckla kunskapen om hur ett systematiskt innovationsarbete kan organiseras, utvärderas och förstärkas. Många gånger handlar det idag lika mycket om att fundera på och prova hur saker kan göras på nya kreativa sätt.