Övning 2: Historietåget

Hur har arbetslivet förändrats på er arbetsplats? Historietåget är en övning med syfte att väcka tankar och minnen om förändringar som skett i er verksamhet genom tiderna. Denna gruppövning kan ge insikter om att förändringar ständigt har pågått, att ni som myndighet och arbetsplats "redan" har klarat av mycket samt skapa reflektioner kring vad förändringarna har lett till. Dessa berättelser som organisationen bär kan ge inspiration till samtal om framtidens hållbara arbetsliv.

Gruppövning: 10–15 minuter, beroende på gruppstorlek.

Så här gör ni:

  1. Bilda tidslinjen
    Ställ er på en tänkt tidslinje genom att bilda en halvcirkel där alla ser och hör varandra. Den som har jobbat längst tid i verksamheten ställer sig längst till höger och den som arbetat kortast tid ställer sig längst till vänster. Ni andra ställer er däremellan i ordning utifrån när ni började er anställning.

Klicka er vidare till nästa sida för att fortsätta övningen.