Övning 1: Tidsmaskinen, fortsättning

Så här gör ni:

  1. Reflektera kring följande. Avsätt 5 minuter:
  • Vad ser, tänker och känner du när du ser bilderna?
  • Vad är det viktigaste som har hänt historiskt på 100–120 år?
  • Vilket arbetsliv har du/ni gått igenom?
  • Associerar du detta bildspel med något positivt/negativt, något nödvändigt/krävande?
  1. Berätta om era tankar och dela med er av era reflektioner i helgrupp. Avsätt 5 minuter.
  2. Bredda diskussionen genom att beröra de områden som ni inte varit inne på. Avsätt 5 minuter.