Övning 2: Historietåget, fortsättning

Så här gör ni:

  1. Gör en tidsresa
    Lyssna på alla i gruppen, från höger till vänster. Börja alltså med den som kom in först. Låt var och en ta ett par minuter för att berätta om sin tid på er arbetsplats:
  • När började du arbeta på myndigheten?
  • Hur var det att börja arbeta här vid den tiden?
  • Vad var aktuellt när du började?
  • Vilka stora förändringar stod verksamheten inför då?
  • Vad var den stora "snackisen"?

Lyssna aktivt på varandra.