Genomförande av övningar

Genomförande av övningar i kapitel 3

I kapitel 3 presenteras teorin i textform. Besluta gärna i förväg om du som facilitator läser texten högt för deltagarna eller om deltagarna ges tid för att läsa texten enskilt. Ta då i beaktande att alla läser olika snabbt och att det därför kan vara bra att ha en paus i anslutning till läsningen.

Genomförande av övningar i kapitel 4

Kapitel 4 baseras på ett fiktivt fall. Via länken nedan finner du bifogat ett antal olika varianter som du som facilitator kan välja mellan. Facilitatorn bör i förväg välja vilket av fallen som deltagarna ska arbeta med. 

Öppna: Fiktiva fall (pdf)

De fiktiva fallen finns också länkade i kapitel 4 så att deltagare enkelt kan öppna upp texten och läsa på egen hand vid genomförande. Ett alternativ är också att du som faciliterar workshoppen skriver ut den/de fall som du valt till övningstillfället.