Övning 1: Mellanrummen i arbetsvardagen

Arbetsmiljön ligger ofta till grund för hur bra man klarar av att hantera förändringar som sker på ens arbetsplats eller ute i arbetslivet i stort. Att kunna känna sig trygg i sin miljö påverkar ofta hur väl medarbetare kan bibehålla en god hälsa genom förändringarna.

Syftet med denna övning är att lyfta frågor kring hur arbetsmiljö och klimatet på arbetsplatsen skapas. Tanken är att ni som deltar ska utgå ifrån er själva.

Diskussionsövning: 15 minuter.

Så här gör ni:

  • Dela upp er i mindre grupper om 2–3 personer
  • Diskutera i smågrupper. Avsätt 5 minuter. Vad tänker du/ni kring fikarummet eller era ”mellanrum” i arbetsvardagen? Hur skapas era normer, värderingar och hur kan ni se att de stödjer eller försvårar förändringar?
  • Lyft diskussionen till storgrupp. Avsätt 10 minuter. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig av sina reflektioner.