Finns fikarummet kvar?

Ofta har vi fortfarande en fysisk plats i någon form på arbetsplatsen, en vagn på en byggarbetsplats eller en del i ett öppet kontorslandskap. Precis som arbetsplatsen kan fikaplatsen upplevas väldigt olika för olika medarbetare. Detta gör att vissa kan mötas utan och utanför sina yrkesroller, medan andra kanske aldrig går dit. 

Vissa arbetsplatser har inte längre ett specifikt fikarum. Då handlar det mer om att skapa utrymme för mentala platser där man helt enkelt kan ta en paus. Idéer, andhämtning, intryck och upplevelser delas och sprids då på andra sätt. Just därför kan det vara ett viktigt fokus under en förändringsprocess – för oavsett form behöver medarbetare alltid platser för både fysisk och mental avkoppling. Där kan mycket viktigt hända och snappas upp!