Övning 2: Den goda arbetsplatsen: Vad anser ni är och utgör en god och bra arbetsplats?

Syftet med övningen är att ge er möjlighet att tillsammans tänka högt kring frågan ovan för att både få upp perspektiv på det positiva man själva upplever – allt man redan har i sin arbetsmiljö – och att fånga det man önskar ha eller önskar mer av i sin arbetsplatskultur.

Diskussionsövning: 15 minuter.

Så här gör ni:

  • Plocka fram blädderblock, whiteboard eller motsvarande digital lösning med en stor öppen yta. Utse en person som antecknar.
  • Gör en så kallad mind-mapp där ni skriver EN GOD ARBETSPLATS i mitten av den öppna anteckningsytan.
  • Alla i gruppen ”brainstormar” vad som utgör en god arbetsplats och vilka dess förutsättningar är. Personen som antecknar fångar dessa ord på anteckningsytan. Avsätt 10 minuter.
  • På bladet kan man säga att gruppen har fört upp sitt ”önskade läge” vad gäller arbetsmiljön.