Fördjupning: Den goda arbetsplatsen

Diskussionen från övningen som ni just har genomfört kan fördjupas ytterligare med hjälp av det bifogade materialet. 

Om ni avser att genomföra fördjupningarna behöver ni avsätta extra tid för detta. Avsätt ytterligare cirka 15 minuter per fördjupning för detta.

Fördjupning 1: Den goda arbetsplatsen (pdf)

Fördjupning 2: Den goda arbetsplatsen (pdf)