Övning 3: Friskfaktorer

Alla arbetsplatser kan förbättra sin arbetsmiljö. Det handlar inte bara att rätta till det som är negativt, utan också om att identifiera, synliggöra och förstärka det som är bra och fungerar.

Syftet med den här övningen är att reflektera över och samtala om friskfaktorer, detta för att uppmärksamma gruppen på vilka friskfaktorerna är och nyfiket utforska den egna arbetssituationen utifrån dessa aspekter med intentionen att kunna stärka dessa faktorer. 

Diskussionsövning: 15 minuter.

Klicka er vidare till nästa sida för att göra övningen.