Fikarummet

Detta rum kallar vi för Fikarummet! Historiskt har fikarummet spelat en betydelsefull roll på våra arbetsplatser, som den gemensamma platsen för paus, socialt umgänge och samtal vid sidan av arbetsuppgifterna. 

Syftet med fikarummet är att lyfta frågor om hur vi samskapar vår arbetsmiljö, mellanrummen på en arbetsplats och vad som sker där, vilken arbetsmiljö vi har, hur vi samskapar vår arbetskultur och hur vi kan påverka detta. Vilken arbetsmiljö vi har är dessutom avgörande för hur vi klarar av att förhålla oss till och genom förändringar.