Archive

bar

Kapitel 4 – diskutera

Kapitel 1 – diskutera

Diskussion

Avslutning och utvärdering

Kapitel 4 – Casefilm från Livsmedelsverket (film)

Kapitel 4 – Så gjorde Livsmedelsverket

Kapitel 5 – Så går det till att använda metoden

Kapitel 5 – Kom igång med arbetet

Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna (Film- Maria Wigenius 4)

Kapitel 3 – Lär känna de fyra faserna