Diskussion

  • Om ni skulle bestämma er för att börja arbeta med teamutveckling på er myndighet; hur skulle ni lägga upp ett sådant arbete?
  • Vilket stöd tror ni att skulle ni behöva från Partsrådet?