Kapitel 5 - Kom igång med arbetet

Effektiva team har varit en uppskattad tjänst i Partsrådets program Hållbart arbetsliv. I tjänsten har många myndigheter fått metodstöd att implementera teamutvecklingsarbete enligt Susan Wheelans teori. Idag är tjänsten utfasad till fördel för ett flertal andra tjänster som handlar om att stärka individer, grupper och organisationer för ett mer hållbart arbetsliv i staten.

Du kan läsa mer om vad vi erbjuder här.