Kapitel 5 – Kom igång med arbetet - Partsrådet Kapitel 5 – Kom igång med arbetet – Partsrådet

Kapitel 5 - Kom igång med arbetet

Effektiva team är en av tjänsterna i Partsrådets program Hållbart arbetsliv. Precis som alla andra av programmets tjänster avropas den partsgemensamt. Med tjänsten får myndigheten metodstöd att implementera teamutvecklingsarbete enligt Susan Wheelans teori.

Stödet anpassas utifrån myndighetens behov. Utformning beror på hur långt man kommit i arbetet. För den nyfikna myndigheten kan det handla om inspirationsföreläsningar eller stöd i hur arbetet kan läggas upp, medan det för en myndighet som redan är igång kan handla om handledning av GDQ-certifierade personer. Oavsett hur långt man kommit är tjänsten hjälp till självhjälp. Inom ramen för tjänsten erbjuds inte GDQ-certifieringar eller finansiering av certifiering och arbetet måste sedan tas vidare av myndigheten och vara tänkt att löpa under flera år.

Ett av de viktigaste inslagen i tjänsten är ett lärnätverk för statliga myndigheter som idag jobbar enligt Susan Wheelans modell. Efter att ni har GDQ-certifierat er är det möjligt att gå med. I nätverket delas tankar, kunskap och erfarenheter av teamutvecklingsarbete just inom staten för att stötta respektive verksamhet i sitt arbete framåt.

Ni kan läsa mer om tjänsten  här