Vanliga tecken på stress

Så, hur vet vi om vi är för stressade? Här är några exempel på skadliga konsekvenser av stress:

Kroppen: Dålig sömn, huvudvärk, magont eller spända muskler.

Humöret: Ångest, irritation, sorg, ilska, känslor av skam.

Tankarna: Svårigheter att prioritera, koncentrera sig eller komma ihåg. Saker vi gör: Alltid bråttom, äter för fort, försöker effektivisera.

Saker vi gör: Alltid bråttomäter för fort, försöker effektivisera.