Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Detta arbetsmaterial handlar om hur ni kan prata om och arbeta med psykisk hälsa på er arbetsplats. Materialet ger er stöd i att skapa ett tryggt och möjliggörande förhållningssätt till arbetet med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Intervjuer med experter och ljudberättelser från verkligheten blandas med samtalsstöd och arbetsblad för er att arbeta vidare med.

Arbetsmaterialet Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete vänder sig i första hand till er som sitter i en skyddskommitté och vill ha stöd i hur er kommitté kan samtala om och arbeta strategiskt och systematiskt med psykisk hälsa. Materialet går dock att använda av alla. Anpassa det utifrån era behov!

Introduktion Kapitel 1: Om psykisk hälsa Kapitel 2: På arbetsplatsen Kapitel 3: Startpunkt Kapitel 4: Systematiskt arbete Kapitel 5: Fortsatt arbete