Övning

Skriv ner dina svar. Vårt förslag är att du använder dem framöver som en manual för hur du vill leva ditt liv.​

– Tänk på ett område i ditt liv som behöver förändring​
– Finns det ett specifikt livsvärde, en värdering som kan vägleda dig?​
– Baserat på det livsvärdet, sätt ord på ett konkret mål du skulle vilja ha uppnått inom ett år. Kom ihåg att bra mål är specifika och kan bockas av​
– Om du uppnådde ditt mål, hur skulle det påverka ditt liv? ​
– Identifiera de specifika beteenden du behöver göra från och med idag som skulle kunna hjälpa dig att uppnå ditt mål (eller ett delmål). ​