Diskutera!

  • Hur fungerar det att vara skyddsombud på er arbetsplats, t.ex. dialogen mellan skyddsombud och chefer?
  • Vad kan ni göra för att förtydliga rollerna inom arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats? Hur säkerställer ni att cheferna vet vilka rättigheter skyddsombuden har, t.ex. att ta del av handlingar?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.