Lektion 6 - Samverkan och lösningsorienterat arbetssätt

Samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska bli så bra och effektivt som möjligt. Det säger lagen och det visar även forskningen.

För att samverkan ska fungera måste det finnas rutiner och strukturer. Ett ramverk för detta finns i arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.