Diskutera!

  • Vad tänker ni när ni sett reportaget från Lunds universitet. Vad kan ni ta med er av deras arbete?
  • Hur har ni fått med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna. Ser ni särskilda utmaningar med dessa frågor? Vilka i så fall?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.