Lektion 3 – Att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/Gruppdiskussion/1/ Lisbeth - Partsrådet Lektion 3 – Att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön/Gruppdiskussion/1/ Lisbeth – Partsrådet

Diskutera!

  • Hur arbetar ni för att säkerställa att ni identifierar relevanta risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Hur prioriterar ni mellan olika risker?

Diskutera i tio minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.