Analys- och diskussionsuppgift​

  • Observera mikrosystem och bedöm kvalitet i samarbeten. ​