Lektion 4 – Verktygslådan för samarbete​

Här möts du av det material du behöver ta del av innan den fjärde workshoppen i serien.

Du kommer att få ta del av tre föreläsningar kring verktyg för kollektiv förmåga, digital och utspridd kollektiv förmåga, samt motivation och engagemang.​​

Sist i avsnittet hittar du den analys- och diskussionsuppgift som behöver göras innan nästa workshop.