Lektion 3 – Att bedöma samarbetskvalitet​ - Partsrådet Lektion 3 – Att bedöma samarbetskvalitet​ – Partsrådet

Lektion 3 – Att bedöma samarbetskvalitet​

Här möts du av det material du behöver ta del av innan den tredje workshopen i serien. 

Du kommer att få ta del av två föreläsningar kring kvalitet i samarbete samt psykologisk trygghet och tillit.

Sist i avsnittet hittar du den analys- och diskussionsuppgift som behöver göras.