Analys- och diskussionsuppgift​

  • Beskriv och analysera mikrosystem i er organisation. ​