Diskutera!

  • Hur ska ni göra när ni undersöker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att få relevant information om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö?
  • Hur kommunicerar ni undersökningens syfte och resultat?
  • Hur får vi medarbetare och chefer i vår organisation att bidra i undersökningsfasen?

Diskutera i 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.