Lektion 2 - Organisationsdiagnos

Organisationsdiagnos är ett bra sätt att få en tydlig bild av vilka egenskaper och teman i organisationen som kan orsaka konflikter.

Thomas Jordan förklarar hur ni ska gå tillväga när ni genomför organisationsdiagnosen.

Till er hjälp har ni en checklista och ett arbetsblad som ska fyllas i med röd respektive grön färgpenna.

Lektionens arbetsblad  PDF