Lektion 2 – Organisationer som mikrosystem​

Här möts du av det material du behöver ta del av innan den andra workshoppen i serien.

Du kommer att få ta del av  2 föreläsningar för att få en introduktion till organisationer som mikrosystem och lära om hur kunskapsintegration uppstår i samarbeten.

Sist i avsnittet hittar du den analys- och diskussionsuppgift som behöver göras innan nästa workshop.