Analys- och diskussionsuppgift​ - Partsrådet Analys- och diskussionsuppgift​ – Partsrådet

Analys- och diskussionsuppgift​

  • Beskriv den komplexitet ni möter i er myndighet och hur ni hanterar den idag.​