Blicka inåt

Låt oss blicka inåt och se om du kan identifiera vad som är viktigast för dig i livet. Du kan dela upp dina värderingar i fyra kategorier:

– Hälsa

– Relationer

– Arbete/utbildning

– Fritid

Livsvärden kan handla både om vad som är viktigt för dig just nu men också vad du vill sträva mot i framtiden, till exempel:

Hälsa: Vara aktiv

Relationer: Vara pålitlig

Arbete: Lära mig nya saker

Fritid: Träffa nya människor